האקדמיה ללשון העברית THE ACADEMY OF THE HEBREW LANGUAGE מאגר המונחים מעודכן לב' בשבט תשע"ז, 29 בינואר 2017.