האקדמיה ללשון העברית THE ACADEMY OF THE HEBREW LANGUAGE מאגר המונחים מעודכן לל' בתשרי תשע"ח, 20 באוקטובר 2017.
לאתר החדש