האקדמיה ללשון העברית THE ACADEMY OF THE HEBREW LANGUAGE מאגר המונחים מעודכן לי"ח באייר תשע"ז, 14 במאי 2017.