מילה
אפשר לחפש מילה בעברית או באותיות לטיניות; אפשר להחליף חלקי מילה בכוכבית; לחיפוש צירופים יש לחפש את אחד מרכיבי הצירוף.