עזרה

הגדרות מפורטות למושגים "מונח", "ערך", "שורש", "מילון" ועוד – ראו על אודות – מבנה המאגר.

דרכי החיפוש
במתכונת החדשה של האתר יש שלוש דרכי חיפוש: חיפוש מילה, חיפוש שורש, הצגת מילון.

חיפוש מילה

הקלידו מילה עברית או מילה לועזית (באותיות לטיניות).
אפשר להקליד מילה בעברית הן בכתיב הדקדוקי [כלומר בכתיב המתאים לניקוד] הן בכתיב חסר הניקוד. למשל: עלוי או עילוי (עם זאת יש מקרים שבהם הכתיב חסר הניקוד עדיין לא נקלט במערכת, ואז עליכם לנסות לחפש את המילה בכתיב הדקדוקי).
לאחר לחיצה על הכפתור "חיפוש" מתקבלת טבלה ובה הערך התקני או הערכים התקניים המתאימים למחרוזת שהוקלדה; לעתים תופיע המחרוזת שהקלדתם גם בעמודה השנייה – אם היא מתאימה לערך לא תקני או לצורה נוטה הכלולים במאגר.
בחרו בערך הרצוי ולחצו  על הכפתור "הצגת מונחים".

הערה: ערך לא תקני הוא מילה לועזית (באותיות עבריות) שנקבעה לה חלופה עברית או ערך שחל בו שינוי במהלך השנים. למשל "בוננות" נקבעה בעבר כתרגום ל-insight ובהמשך הוחלט לשנות את המונח ל"תובנה". על כן בהקלדת המחרוזת "בוננות" יתקבל בעמודה הראשונה הערך התקני (המעודכן) "תּוֹבָנָה" ואילו בעמודה השנייה  תתקבל המילה "בּוֹנְנוּת", שהיא כיום ערך לא תקני (כלומר הערך הישן).

 

ערך תקני

ערך לא תקני / צורה נוטה

שורש

משמעות או הערה

בניין

תּוֹבָנָה

בּוֹנְנוּת

יבן

 

 


חיפוש שורש
הקלידו שורש עברי. אם האות האחרונה היא מאותיות מנצפ"ך הקלידו אות סופית; אם השורש הוא מגזרת נחי ל"י (ל"ה) – האות האחרונה תהיה יו"ד.
לאחר לחיצה על הכפתור "חיפוש" מתקבלת טבלה ובה כל הערכים הגזורים מן השורש שהקלדתם. בחרו בערך הרצוי או בערכים הרצויים ולחצו על הכפתור "הצגת מונחים".
הערה: למילים שאין להן שורש נקבע נטע – כלומר צורת היסוד של הערך.

הצגת מילון
בחרו את המילון המבוקש מתוך רשימת המילונים הנפתחת. יוצג חלון ובו פרטי הזיהוי של המילון (וכן הפניה להקדמה – אם מדובר במילון שנדפס). בחרו את סוג המיון הרצוי לכם – לפי מונחים עבריים, לפי ערכים עבריים, לפי מונחים לועזיים (אנגלית או לטינית), לפי ערכים לועזיים (אנגלית או לטינית) – ותוצג לפניכם טבלת המונחים הכוללת את כל המונחים שבמילון.
המשך חיפוש: בטבלת המונחים לצד כל מונח מופיע איקון של "זכוכית מגדלת", ובאמצעותו אפשר לחפש את כל חלקי המונח.


אפשרויות נוספות
חיפוש מחרוזות: אפשר לקבל מילים במאגר על ידי הקלדת חלק מן המילה והוספת כוכבית לפניה או אחריה.
חיפוש צירופים עדיין אינו אפשרי. יש אפוא לחפש את אחד הרכיבים של הצירוף.
הערה: בשמות צמחים ובעלי חיים יש שהערך שנקבע מכיל שתי מילים; במקרה זה אפשר להגיע אל הערך בהקלדת רכיב אחד של הצירוף ולאחריו או לפניו כוכבית וכן בהקלדת הצירוף ללא רווח בין הרכיבים.