הצג לפי:
  
  
  
  
  

מילונים: יין (תשע"ג)

מונח לועזי מונח עברי שם מילון
sommelier [Fr.]אוֹצֵר יַיִן [רוֹוח: סוֹמֶלְיֶה; מומחה (בעל תואר) האחראי ליין במסעדה – רכישתו, אחסונו והגשתו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aeration [also decantation or racking]אִוְרוּר [מזיגת יין לכלי כדי לאווררו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
chateau [Fr.]; domaine [Fr.], estateאֲחֻזָּה, נַחֲלָה [יקב אֲזורי; רוֹוח: שָׁטוֹ (ציין בעבר יקב בנפת בורדו שבצרפת); דּוֹמֵיין (ציין בעבר יקב במחוז בורגון שבצרפת)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
acidificationאִחְמוּץ [הוספת חומצה לתירוש או ליין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
digestif [Fr.]אֶפְטָר [משקה כהיל שנוהגים לשתות אחרי הארוחה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
character of wine, descriptive analysis [by sensory evaluation]אֹפִי הַיַּיִן [צירוף הרשמים החושיים מן היין: צבע, ניחוח, טעם ומרקם היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
batch, lot [Fr.], cuvee [Fr.]אַצְוָה [סדרת ייצור של יין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aperitifאֶקְדָּם [רוֹוח: אַפֵּרִיטִיף; משקה כהיל שנוהגים לשתות כמתאבן לפני סעודה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cluster, bunch, racemeאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים, אֶשְׁכּוֹליין (תשע"ג)המשך אחזור
cluster, bunch, racemeאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים, אֶשְׁכּוֹליין (תשע"ג)המשך אחזור
baume [Fr.]בּוֹמֶה [יחידת מידה לריכוז סוכר הנהוגה בצרפת כדי לאמוד בקירוב את תכולת הכוהל לאחר התסיסה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
grape picker, harvester, vintager, vendangeur [Fr.]בּוֹצֵר [קוטף ענבים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
mechanical harvesterבּוֹצֶרֶת מֵכָנִית [מכונה הבוצרת ענבים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
batonnage [Fr.] בְּחִישָׁה בְּחָבִית [ערבוב היין על משקעיו בחבית או במכל תסיסה בשלב הייצור]יין (תשע"ג)המשך אחזור
veraison [Fr.]בֹּחַל [שלב בתהליך ההבשלה המתאפיין גם בשינוי הצבע הירוק בענבים: לשקוּף בלבנים ולאדום באדומים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
beerבִּירָה [משקה כהיל לא מזוקק המיוצר בתהליך של תסיסת דגנים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
harvest, vintageבָּצִיריין (תשע"ג)המשך אחזור
late harvest, vendanges tardives [Fr.]בָּצִיר מְאֻחָריין (תשע"ג)המשך אחזור
barrique [Fr.], fut [Fr.]חָבִית בָּרִיק, בָּרִיק [חבית של 225 ליטרים (שווה לנפח של 300 בקבוקים)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
Brixבְּרִיקְס [יחידת מידה לריכוז המוצקים המומסים בתירוש, מדד לריכוז הסוכר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aromaבְּשֹׂמֶת [רוֹוח: אָרוֹמָה; רכיב ריחו הטבעי של זן הענב בתירוש וביין בתהליך הייצור]יין (תשע"ג)המשך אחזור
arome tertiaire [Fr.]; bouquet [Fr.]בְּשֹׂמֶת מְאֻחֶרֶת [רוֹוח: בּוּקֶה; בשומת המתפתחת ביין בעת התיישנותו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
clos [Fr.]גְּדוּרָה [רוֹוח: קְלוֹ; כרם מוקף גדר או חומה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wine body [as in: heavy wine body, light wine body]גּוּף הַיַּיִן [למשל: יין כְּבַד גוף, יין קל גוף]יין (תשע"ג)המשך אחזור
trunkגֶּזַע הַגֶּפֶןיין (תשע"ג)המשך אחזור
Vitis vinifera [L]גֶּפֶן הַיַּיִן [אירופית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pressed residue, pomaceגֶּפֶת עֲנָבִים [שאריות מן הענבים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
grappa [It.]גַּפְתָּה [משקה כהיל המיוצר מן הגֶפֶת]יין (תשע"ג)המשך אחזור
grand cru [Fr.]גְּרָן קְרוּ [דרגת איכות גבוהה ליין או לכרם לפי שיטה צרפתית (AOC)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cluster thinningדִּלּוּל אֶשְׁכּוֹלוֹת [הפחתת מספר האשכולות שעל הגפן כדי לצמצם את עומס היבול ולשפר בכך את איכותו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
shoot thinningדִּלּוּל שָׂרִיגִים [הפחתת מספר השריגים שעל הגפן כדי לחשוף את הגפן לאור ולווסת את כמות היבול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
trellised vineדָּלִית [גפן מודלית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
elevage en futs de chene [Fr.], barrel maturationהַבְגָּרָה [אחסון היין בחבית כדי שיוסיף ויצבור בשומת וטעמים משניים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
carbonizationהֲגָזָה [הוספת פחמן דו-חמצני ליין כדי ליצור יין מוגז]יין (תשע"ג)המשך אחזור
trellisingהַדְלָיָה [הַכְוָונת גדילת הגפן באמצעות מערכת כבלים ותמוכות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bottle shock, bottle sicknessהֶלֶם בִּקְבּוּק [פגם זמני ביין הנובע מתהליך מילוי הבקבוק]יין (תשע"ג)המשך אחזור
chaptalisation [Fr.]הַסְכָּרָה [הוספת סוכר לתירוש כדי להעלות את ריכוז הכוהל הסופי ביין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
separation, destemming, eraflage [Fr.]; egrappage [Fr.]הַפְרָדָה [תהליך ניתוק הענבים משִׁדרת האשכול והרחקת השִׁדרה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bleeding, saignee [Fr.]הַקָּזַת תִּירוֹשׁ [הפחתת התירוש במכל לשם הגברת המיצוי מן הזגים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
graftingהַרְכָּבָה [חיבור הרוכב לכַּנָּה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aging of wine, ageing of wineהִתְיַשְּׁנוּת הַיַּיִן [תהליך שבו היין נשמר לאורך תקופה ומתיישן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
evaporationהִתְנַדְּפוּת [הפיכת המים ממצב נוזלי למצב גזי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
skin, grape skinזַג [קליפת העֵנב]יין (תשע"ג)המשך אחזור
millerandage [Fr.], shot berriesזַטֶּרֶת [כשל בחֲנָטָה שתוצאתו ענבים קטנים ולא מפותחים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
caneזְמוֹרָה [שריג גפן שהתעצה לקראת סוף הקיץ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
variety, cultivarזַן עֲנָבִים [תת-מין גפן היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
distillationזִקּוּק [הפרדת נוזל כהיל מותסס (כמו יין ובירה) מן המים שבו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
thick branch, armזְרוֹעַ [ענף רב-שנתי שצומחות ממנו זמורות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
barrel, caskחָבִית [לרוב עץ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
barrique [Fr.], fut [Fr.]חָבִית בָּרִיק, בָּרִיק [חבית של 225 ליטרים (שווה לנפח של 300 בקבוקים)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
barrel-maker, barrelmaker, cooper, tonnelier [Fr.]חַבְתָןיין (תשע"ג)המשך אחזור
barrel-making, cooperage, tonnellerie [Fr.]חַבְתָנוּת [אוּמנות עשיית חביות עץ ושיפוצן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
reddishחַכְלִיל [צבע אדמדם ביין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
leaf and shoot removalחִלּוּן הַגֶּפֶן [הסרת עלים ושריגים ויצירת מעין "חלונות" במטרה לחשוף את סביבת האשכול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aceticחָמִיץ [יין חמיץ הוא יין בעל תכולה גבוהה מדיי של חומצות נדיפות, בעיקר חומצת חומץ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wine acidityחֲמִיצוּת הַיַּיִן [תחושת החומציות של היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
volatile acid, VAחֻמְצָה נְדִיפָהיין (תשע"ג)המשך אחזור
wine oxidationחִמְצוּן הַיַּיִןיין (תשע"ג)המשך אחזור
titratable acidityחֻמְצִיּוּת כְּלָלִית [רוֹוח: חֻמְצָה כְּלָלִית; החומציות של היין או התירוש כפי שהיא נמדדת באמצעות טיטור עם בסיס]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pip, seedחַרְצָן [הגרעין שבעֵנב]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wine tasterטוֹעֵם יַיִן, טוֹעֵםיין (תשע"ג)המשך אחזור
wine tasterטוֹעֵם יַיִן, טוֹעֵםיין (תשע"ג)המשך אחזור
trichloroanisole, TCAטִי=סִי=אֵי [תְּלַת-כְּלוֹרוֹ-אָנִיסוֹל, תרכובת כימית הפוגמת בטעם ובריח של היין וקשורה לרוב בזיהום פקקי שעם]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sensory-evaluation tasting, sensory evaluation, degustation [Fr.]טְעִימָה [הערכה חושית ושקלול של מדדי האיכות: מראה, ריח, טעם והרמוניה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vertical tastingטְעִימָה אֲנָכִית [טעימה משווה של יינות משנות בציר שונות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
horizontal tastingטְעִימָה אָפְקִית [טעימה משווה של יינות מיקבים שונים, באותה שנת בציר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blind tastingטְעִימָה עִוֶּרֶת [טעימה משווה בלי לדעת את זהות היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
toppingטְפִיָּה [מילוי מכל היין עד שפתו כדי להגן על היין מפני חמצון. השורש טפ"י בארמית עניינו הוספה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
brut [Fr.]יָבֵשׁ בֶּן יָבֵשׁ [רוֹוח: בְּרוּט; יבש מאוד; משמש לתיאור יינות מבעבעים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vin nouveau [Fr.], vin primeur [Fr.], joven [Sp.], vino novello [It.]יֵין בִּכּוּרִים [יין שהופק בשיטות המאפשרות צריכה מידית ללא תקופת הבגרה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
single-vineyard wineיֵין כֶּרֶם יְחִידָנִי [יין שהופק מֵחֶלקה אחת של כרם הגדל ומניב בתנאי סביבה אחידים אופייניים לאזור]יין (תשע"ג)המשך אחזור
generic wineיֵין מוּתָג [רוֹוח: יַיִן גֵּנֵרִי, יַיִן מְעֹרָב. יין זַנִּי או יין מִמְסָךְ אשר הרכבו אינו מצוין בהכרח על גבי התווית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blend, vin d'assemblage [Fr.]יֵין מִמְסָךְ [רוֹוח: בְּלֵנְד; יין המיוצר מזנים שונים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
free run, vin de goutte [Fr.]יֵין נֶקֶז [היין המתנקז מאליו ללא סחיטה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pressed wineיֵין סַחַט [יין שהופק בסחיטת שיירי הענבים בתום התסיסה ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
ice wineיֵין קֶרַח [יין עשוי מענבים שקפאו על הגפן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
table wine, vin de table [Fr.], Tafelwein [Ger.], vino da tavola [It.]יֵין שֻׁלְחָן; סִדְרָה עֲמָמִית [היין הבסיסי של היקב המיוצר על פי תקן ארצי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
distilled wineיֵין שָׂרָף [רוֹוח: בְּרֶנְדִּי, יָי"שׁ; נוזל כהיל שנוצר על ידי אידוי וזיקוק של יין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
regulated wineיֵין תֶּקֶן [יין שיוצר על פי תקנים ארציים או אֲזוריים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wineיַיִן [משקה כהיל המופק באמצעות התססת תירוש ענבים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
earthy wineיַיִן אַדְמָתִי [יין בעל ניחוחות אדמה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
organic wineיַיִן אוֹרְגָּנִי [יין שיוצר על פי תקן אורגני]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bulk wineיַיִן בְּצֹבֶר [יין שעדיין אינו באריזתו הסופית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aromatic wineיַיִן בְּשָׂמְתִּי [יין שריחותיו הטבעיים מועצמים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
value wine [wine with high quality-to-price ratio, high-QPR wine]יַיִן בִּתְמוּרָה טוֹבָהיין (תשע"ג)המשך אחזור
still wineיַיִן דּוֹמֵם [יין ללא בועות (יינות כאלה הם מרבית היינות בעולם)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
honest wineיַיִן הָגוּן [יין המיוצר בקפידה וללא הערמה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
elegant wineיַיִן הָדוּר [יין מסוגנן, מאוזן ומשרה תחושת איכות ויוקרה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
rose [Fr.], rosado [Esp.], rosato [It.]יַיִן וָרֹד [רוֹוח: רוֹזֶה; יין המיוצר מענבים אדומים שקליפותיהם עברו תסיסה חלקית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blush wineיַיִן וְרַדְרַד [רוֹוח: סָמוּק; יין לבן שנעשה מענבים אדומים עם מגע קליפות קצר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
varietal wine, vin de cepage [Fr.]יַיִן זַנִּי [יין שרובו או כולו מזן ענבים אחד לפי תקן ידוע]יין (תשע"ג)המשך אחזור
flat wine, attenuated wine, flabby wineיַיִן חָלוּשׁ [יין מעוט גוף, ניחוחות וטעמים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
buttery wineיַיִן חֶמְאָתִי [יין שטעמו מזכיר חמאה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
half-dry wine, semi-dry wine, vin demi-sec [Fr.], halbtrockener wein [Ger.]יַיִן חֲצִי יָבֵשׁ [יין שיש בו סוכר לפי תקן ידוע]יין (תשע"ג)המשך אחזור
musty wine, mouldy wineיַיִן טָחוּב [יין בעל ריח טחב]יין (תשע"ג)המשך אחזור
dry wine, vin sec [Fr.], vino seco [Sp.], trockener Wein [Ger.], vino secco [It.]יַיִן יָבֵשׁ [יין שרמת הסוכר השיורי בו נמוכה לפי תקן ידוע]יין (תשע"ג)המשך אחזור
unfiltered wineיַיִן לֹא מְסֻנָּן [יין שלא הועבר דרך מערכת סינון]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sacramental wineיַיִן לְפֻלְחָן [יין המשמש לצורכי דת ופולחן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
kiddush wineיַיִן לְקִדּוּשׁיין (תשע"ג)המשך אחזור
balanced wineיַיִן מְאֻזָּן [יין שיש בו איזון של טעמיו ומרכיביו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sparkling wine, spumante [It.], mousseux [Fr.], methode charmat [Fr]יַיִן מְבַעְבֵּעַ [רוֹוח: מוּסֶה; יין המכיל פחמן דו-חמצני אשר נשאר ביין לאחר תהליך התסיסה הטבעית בבקבוק או במכל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
semi-sparkling wine, frizzante [It.], vin petillant [Fr.]יַיִן מְבַעְבֵּעַ קַלּוֹת [יין המכיל מעט פחמן דו-חמצני אשר נשאר ביין לאחר תהליך תסיסה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vin d'appellation controle [Fr.]יַיִן מְבֻקָּר [יין הנמצא בפיקוח של נפת היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
mevushal wine [wine pasteurised for reasons connected to kashrut]יַיִן מְבֻשָּׁל [יין שפוסטר כדי להכשיר אותו למזיגה בידי גויים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
carbonated wineיַיִן מוּגָז [יין המכיל פחמן דו-חמצני המוּסף בזמן הבִּקבוק]יין (תשע"ג)המשך אחזור
fortified wine, vin mute [Fr.]יַיִן מְחֻזָּק [יין שתכולת הכוהל שבו הועשרה על ידי תוספת כוהל ענבים בעת הייצור]יין (תשע"ג)המשך אחזור
reduced wineיַיִן מְחֻזָּר [יין שעבר תהליך כימי של חיזור. אופייני לו ריח של ביצים סרוחות, בצל, כרוב כבוש וכדומה, שנוצר בשל תרכובות גופרית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
oxidized wineיַיִן מְחֻמְצָן [יין שהתחמצן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
beefy wineיַיִן מָלֵא [יין סמיך וכְבַד גוף]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sweetened wine, vin sucre [Fr.]יַיִן מְמֻתָּק [יין מתוק (לפי תקן ידוע) שהוסף לו סוכר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
filtered wineיַיִן מְסֻנָּן [יין שהועבר דרך מערכת סינון]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vin perlant [Fr.]יַיִן מְעַקְצֵץ [יין המותיר תחושה של תסיסה קלה טבעית בקצה הלשון; אין זה יין מבעבע]יין (תשע"ג)המשך אחזור
complex wineיַיִן מֻרְכָּב [יין מרובד בטעמים ובניחוחות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
spicy wineיַיִן מְתֻבָּל [יין בעל ניחוחות של תבלינים שונים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sweet wine, vin doux [Fr.], vino dolce [It.]יַיִן מָתוֹק [יין שמתיקותו מקורה בענבים בהתאם לתקן אזורי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
old wineיַיִן נוֹשָׁן [יין שנשמר שנים רבות בתנאים נאותים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
closed wineיַיִן סָגוּר [יין ששהה תקופה מסוימת בתנאי חוסר אוורור וטעמיו וריחותיו טרם הבשילו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aggressive wineיַיִן עַז [יין עתיר גוף ובשומת]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vegetal wine; green wine; herbaceous wineיַיִן עֶשְׂבּוֹנִי [יין בעל בשומת של פלפל ירוק, דשא קצוץ, או צמח עשבוני אחר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
flowery wineיַיִן פִּרְחָנִי [יין בעל בשומת של פרחים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
clear wineיַיִן צָלוּליין (תשע"ג)המשך אחזור
velvety wineיַיִן קְטִיפָתִי [יין שתחושת הטעימה שלו חלקה כקטיפה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
plummy wineיַיִן רִבָּתִי [יין בעל טעמים וניחוחות של ריבה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vin eleve sur lies [Fr.]יַיִן שֶׁבָּגַר עַל שְׁמָרָיו [יין שהושארו בו השמרים כדי ליצור בשומת משנית ועוד טעמים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
muscular wineיַיִן שְׁרִירִי [יין בעל נוכחות כוחנית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wine maker, enologist, oenologist; oenologue [Fr.]; vigneron [Fr.]יֵינָן [בעל מקצוע האחראי לייצור היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
enology, oenologyיֵינָנוּת [אֵנוֹלוֹגְיָה; מדע היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wineryיֶקֶביין (תשע"ג)המשך אחזור
commercial winery, fattoria [It.]יֶקֶב גָּדוֹל [רוֹוח: יֶקֶב מִסְחָרִי; יקב המייצר מעל 100,000 בקבוקים בשנה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
micro-winery, garage winery יֶקֶב זָעִיר [רוֹוח: גָּרָאז'; יקב המייצר פחות מ-3,000 בקבוקים בשנה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
small winery, boutique wineryיֶקֶב קָטָן [רוֹוח: יֶקֶב בּוּטִיק; יקב המייצר בין 3,000 ל- 100,000 בקבוקים בשנה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
alcohol levelכְּהִילוּת [רמת הכוהל במשקה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
alcoholכֹּהֶל [רוֹוח: אַלְכּוֹהוֹל; הכוונה לרוב לאתנול]
הצורה המועדפת: כֹּהַל.
יין (תשע"ג)המשך אחזור
sun damage, grillage [Fr.]כְּוִיָּה [פגיעה בענבים בימים חמים המקלקלת את היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
rootstockכַּנָּה [זן גפן בעל תכונות רצויות שמרכיבים עליו זן אחר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
oak chipsכְּפִיסֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה; שְׁבָבֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה [פיסות אלון המושרות ביין כדי להקנות לו בשומת וטעם נוספים על הבשומת הטבעית של העֵנב]יין (תשע"ג)המשך אחזור
capכִּפַּת זַגִּים [רוֹוח: כּוֹבַע; שכבת הזגים הצפה מעל לתירוש התוסס]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vineyard, vignoble [Fr.]; vigne [Fr.]כֶּרֶם [מטע של עצי גפן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
shoulder, wingכָּתֵף [ההסתעפות העליונה של עוקץ האשכול הנושאת פרי. המילה כָּתֵף במשמעות זו מקורה במשנה, והיא באה כנגד נָטֵף (או נָטָף) - החלק התחתון והצר של האשכול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bottle shouldersכִּתְפֵי הַבַּקְבּוּק [החלק בבקבוק, מתחת לצווארו, שהזכוכית מתקערת בו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bud break, bud burstלִבְלוּב [התחלת הצמיחה של ניצן רדום]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blanc de noirs [Fr.]לָבָן בֶּן אָדֹם [רוֹוח: בְּלָאן דֵּה נוּאָר. יין לבן בן אדום הוא יין לבן או ורדרד המיוצר מענבים אדומים ובדרך כלל מבעבע]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blanc de blancs [Fr.]לָבָן בֶּן לָבָן [רוֹוח: בְּלָאן דֵּה בְּלָאן. יין לבן בן לבן הוא יין לבן מבעבע המיוצר מענבים לבנים בלבד]יין (תשע"ג)המשך אחזור
carafeלָגִין [כלי למזיגת יין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
stavesלוּחוֹת [פיסות עץ בצדי החבית שהן חלק ממבנה החבית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
liqueur [Fr.]לִיקֵר [משקה כהיל הנוצר מהשריית פֵּרות, תמציות טעם ועוד בכוהל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
maltלֶתֶת [רוֹוח: מַאלְט; דגן מונבט, על פי רוב שעורה; מתאים לייצור בירה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
mis en bouteilles [Fr.], bottledמְבֻקְבָּק [יין מבוקבק הוא יין שהועבר לבקבוקים ממכלי אחסון או מן החבית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
brewery, brasserie [Fr.]מִבְשָׁלָה [מקום שמיוצרת בו בירה או משקה כהיל אחר המופק מדגנים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
brewerמִבְשְׁלָן [אדם העוסק בייצור בירה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
dipping rodמַדִּיד [כלי המשמש למדידת גובה הנוזל ביחס לתחתית המכל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pourerמוֹזְגָן [פייה המאפשרת מזיגה מהירה ונקייה של היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
distilleryמִזְקָקָה [מקום שמזקקים בו משקאות כהילים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
corkscrew, cavatappi [It.], sacacorcho [Sp.], tire-bouchon [Fr.], Korkenzieher [Ger.]מַחְלֵץ [חוֹלֵץ פְּקָקִים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
screw capמִכְסֶה מִתְבָּרֵג, פְּקָק מִתְבָּרֵג [כיסוי המתברג מבחוץ על צוואר הבקבוק ומאפשר את פתיחת הבקבוק ללא מחלץ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
wine waiterמֶלְצַר יַיִן [מלצר שתפקידו להגיש את היין ולאחסן אותו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cocktailמִמְזָג [רוֹוח: קוֹקְטֵיל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
blendingמְסִיכָה [ייצור יֵין מִמְסָךְ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
crusher-destemmerמַפְרֵד-מַרְסֵק [מכונה המפרידה את גרגירי הענבים משִׁדרת האשכול ומרסקת אותם]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pre-fermentation, macerationמִצּוּי בִּשְׁרִיָּה [השריית הזגים בתירוש כדי למצות מהם צבע, חומרי טעם וריח ועפצנים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cellarמַרְתֵּף [מקום אחסון יינות שנועד להבגיר אותם בתנאי אחסון טובים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
tirage [Fr.]מְשִׁיכַת יַיִן [רוֹוח: טִירָז'; שאיבה מתונה של היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
decanterמַשְׁפֶּה [רוֹוח: דֵּקַנְטֶר; כלי זכוכית שמוזגים לתוכו יין ובו הוא מתאוורר ומופרד ממשקעים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
alcoholic beverage; spirit, liquorמַשְׁקֶה כָּהִיל [משקה המכיל כוהל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sediment, depositמִשְׁקְעֵי יַיִן [שיירי חומר ששקע לתחתית הבקבוק או לתחתית המכל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
methanolמֵתָנוֹל [סוג כוהל רעיל הנוצר בעת התסיסה בעיקר במשקאות כהילים המופקים מפֵּרות שונים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
evaporated wine, angels' shareנֶדֶף [היין המתנדף מן החבית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
chateau [Fr.]; domaine [Fr.], estateאֲחֻזָּה, נַחֲלָה [יקב אֲזורי; רוֹוח: שָׁטוֹ (ציין בעבר יקב בנפת בורדו שבצרפת); דּוֹמֵיין (ציין בעבר יקב במחוז בורגון שבצרפת)]יין (תשע"ג)המשך אחזור
legs, tearsנְטִיפֵי יַיִן [רוֹוח: רַגְלַיִם, דְּמָעוֹת; נוזלים הנותרים על צדי כוסית היין ומעידים על כהילות גבוהה ועל שיירי גליצרול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
appellationנָפַת יַיִן [אזור יין מוגדר בידי גורם ממשלתי ונתון לתקנון מוקפד של הליכי גידול ענבים ועשיית יין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
table wine, vin de table [Fr.], Tafelwein [Ger.], vino da tavola [It.]יֵין שֻׁלְחָן; סִדְרָה עֲמָמִית [היין הבסיסי של היקב המיוצר על פי תקן ארצי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
tasting flight, flightסִדְרַת טְעִימָה [רוֹוח: פלייט. מבחר משקאות לטעימה לפי סדר כדי לעמוד על איכותם]יין (תשע"ג)המשך אחזור
negociant [Fr.]; recoltant [Fr.]סוֹכֵן יַיִן [אדם או חברה הרוכשים ענבים מחלקות אחדות ומוכרים אותם ליקבים. חלק מן הסוכנים אף מייצרים מענבים אלו יינות תחת שמם]יין (תשע"ג)המשך אחזור
residual sugarסֻכָּר שִׁיּוּרִי [הסוכר הנותר ביין לאחר תסיסתו; נמדד בגרם סוכר לליטר יין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
anthesisסְמָדַר [פריחה מלאה של פרחי הגפן כאשר נושרים עלי הכותרת]יין (תשע"ג)המשך אחזור
appellation d’origine controlee, AOC [Fr.], DOC, DOCG [It.], Do, DoCa [Sp.], QbA, QmP [Ger.]סִמּוּן מָקוֹר [אימות מקור היין ובקרת מאפייניו, המבוססים על הגדרות אזוריות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
filteringסִנּוּן [הזרמת יין דרך מערכות צינורות לשם צילול היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
grapevine spur, spurסְעִיף הַגֶּפֶן [זמורה שנזמרה וקוצרה למספר פרקים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
noble rot
botrytis cinerea [L]
עֹבֶשׁ אָצִיל [רוֹוח: רִקָּבוֹן אָצִיל; הפטרייה בּוֹטְרִיטִיס סִינֵרֵאָה התוקפת את העֵנב באזורים גשומים ומאפשרת לייצר יינות מתוקים אופייניים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
secondary cropעוֹלֵלָה [אשכול מאוחר הנישא על בני שריגים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
grape, berryעֵנָב [גרגיר פרי הגפן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
astringentעָפִיץ [יין עפיץ הוא יין הגורם לתחושת עפיצות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
astringencyעֲפִיצוּת [תחושת יובש וחספוס בפה הנגרמת ממאכל או ממשקה המכיל עַפְצָן, כמו ביין אדום]יין (תשע"ג)המשך אחזור
tanninעַפְצָן [רוֹוח: טָנִין; תרכובת כימית המשרה תחושת עפיצות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
stressעָקָה [מצב הגורם לתגובות מצוקה בגפן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pedicelle [Fr.]עֹקֶץ [הסתעפות קטנה המחברת את העֵנב לשדרה משנית של האשכול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
sabringעֲרִיפַת בַּקְבּוּק [טקס התזת צוואר הבקבוק בסַיף]יין (תשע"ג)המשך אחזור
swirling, swirl [n.]עִרְסוּל [טלטול וסיבוב של כוסית היין כדי לאוורר את היין ולשחרר את הבשומת]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vinificationעֲשִׂיַּת יַיִן [תהליך שבו הופכים תירוש ליין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
tastevin [Fr.]פִּנְכַּת טְעִימָה [קערית שטוחה, לרוב מכסף, לטעימת יין ולבדיקת צלילותו וצבעו; אוצר היין נהג לתלות אותה על צווארו בשרשרת]יין (תשע"ג)המשך אחזור
pasteurizationפִּסְטוּר [העלאת הטמפרטורה במשקה כדי להשמיד חיידקים; בישראל תהליך הפסטור משמש לרוב כדי לייצר יין מבושל]יין (תשע"ג)המשך אחזור
screw capמִכְסֶה מִתְבָּרֵג, פְּקָק מִתְבָּרֵג [כיסוי המתברג מבחוץ על צוואר הבקבוק ומאפשר את פתיחת הבקבוק ללא מחלץ]יין (תשע"ג)המשך אחזור
bottleneckצַוַּאר הַבַּקְבּוּקיין (תשע"ג)המשך אחזור
clarification, fining, collage [Fr.]צִלּוּל [ולא הַצְלָלָה; פעולת ייצוב, עידון וסינון של היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
clarityצְלִילוּתיין (תשע"ג)המשך אחזור
raisinצִמּוּק [ענב שיובש וצומק לאחר הבציר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
tendrilקְנוֹקֶנֶת [איבר אחיזה של הגפן היוצא במקום אשכול שלא התמיין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cruche [Fr.], wine jugקַנְקַן יַיִןיין (תשע"ג)המשך אחזור
cru [Fr.]קְרוּ [דרגת איכות בשיטה הצרפתית]יין (תשע"ג)המשך אחזור
capsuleרְדִידָה [פיסת החומר העוטפת את צוואר הבקבוק ואת הפקק שלו]יין (תשע"ג)המשך אחזור
goblet vineרוֹגְלִית [גפן שאינה מודלית אלא שׂרועה או מעוצבת בשיטת גביע נמוך]יין (תשע"ג)המשך אחזור
chaserרוֹדְפָן [רוֹוח: צֶ'יְסֶר. משקה, בדרך כלל לא כהיל (או דל-כוהל), שנשתה מיד לאחר משקה כהיל. בארץ המונח מציין משקה כהיל בכוסית קטנה הנלווה למשקה כהיל אחר]יין (תשע"ג)המשך אחזור
scionרוֹכֵב [זן המורכב על גבי כַּנָּה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
oak chipsכְּפִיסֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה; שְׁבָבֵי אַלּוֹן לְהַשְׁרָיָה [פיסות אלון המושרות ביין כדי להקנות לו בשומת וטעם נוספים על הבשומת הטבעית של העֵנב]יין (תשע"ג)המשך אחזור
cloneשֵׁבֶט [רוֹוח: קְלוֹן; תת-זן של גפן המאופיין על ידי שינוי גנטי נקודתי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
rachis, stemשִׁדְרָה, שִׁזְרָה [ציר מרכזי (מעובה) של התפרחת והאשכול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
choice vine, rare vineשׂוֹרֵקָה [גפן משובחת שענביה אדומים-כהים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
rachis, stemשִׁדְרָה, שִׁזְרָה [ציר מרכזי (מעובה) של התפרחת והאשכול]יין (תשע"ג)המשך אחזור
ampelographyשִׁיטַת זִהוּי [רוֹוח: אַמְפֵּלוֹגְרַפְיָה; שיטת זיהוי מינים, זנים ושבטים של גפן לפי צורות וצבעים של איברי הגפן וכיום גם בכלים מולקולריים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
aftertasteשִׁיֹּרֶת [הטעם שנשאר בפה לאחר בליעת היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
rice wineשְׁכַר אֹרֶז [שֵׁכר העשוי מאורז]יין (תשע"ג)המשך אחזור
fruit wineשֵׁכָר [משקה כהיל המתקבל מתסיסה של צמחים שאינם ענבים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
yeastשְׁמָרִים [פטריות חד-תאיות המשמשות בין השאר לייצור משקאות כהילים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
vintage, millesime [Fr.]שְׁנַת בָּצִיריין (תשע"ג)המשך אחזור
corky, bouchonne [Fr.]שָׁעוּם [יין שפגם בו החומר טִי-סִי-אֵי. מקור החומר בעיקר בפקק השעם]יין (תשע"ג)המשך אחזור
racking; decantation, soutirage [Fr.]שְׁפִיָּה [הפרדת היין ממשקעיו על ידי העברה מכלי לכלי]יין (תשע"ג)המשך אחזור
recorkingשִׁפְקוּק [החלפת פקק בבקבוק]יין (תשע"ג)המשך אחזור
riddling, remuage [Fr.]שִׁקּוּעַ שְׁמָרִים [רוֹוח: רֵמוּאָז'; הרחקת השמרים או שאר המשקעים ביין מבעבע על ידי סיבוב הבקבוק]יין (תשע"ג)המשך אחזור
shootשָׂרִיג [ענף ירוק הנושא אשכולות או קנוקנות]יין (תשע"ג)המשך אחזור
labelתָּוִית [נייר המודבק על הבקבוק, ועליו פרטי זיהוי היין]יין (תשע"ג)המשך אחזור
must, grape juice, mout [Fr.]תִּירוֹשׁ [מיץ ענבים שלא תסס]יין (תשע"ג)המשך אחזור
liqueur de tirage [Fr.], liqueur de dosage [Fr.]תְּמִסַּת סֻכָּר [רוֹוח: דּוֹזָז'; תמיסה המוספת ליינות ליצירת תסיסה שנייה בתהליך הפקת יינות מבעבעים]יין (תשע"ג)המשך אחזור
terroir [Fr.]תְּנָאֵי גִּדּוּל [רוֹוח: טֵרוּאָר; כלל תנאי גידול הגפן המשפיעים על איכות היין, לרבות מיקום הכרם, שיטות הגידול וייצור היין ותנאי הסביבה]יין (תשע"ג)המשך אחזור
malolactic fermentationתְּסִיסָה מָלוֹלַקְטִית [הפיכת חומצת תפוח (חומצה מאלית) לחומצת חלב (חומצה לקטית) על ידי חיידקים, בהיעדר חמצן]יין (תשע"ג)המשך אחזור
carbonic macerationתְּסִיסָה פַּחְמָתִית [תסיסה של אשכולות שלמים בסביבה אַנאֵרוֹבית רווית 2 CO]יין (תשע"ג)המשך אחזור
חזור לראש הדף