אחזור ערך
סוציאליזם חברתנות
אחזור תיבה
סוציאליזם חברתנות
אחזור ערכים לועזיים
socialism
אחזור תיבה אנגלית
socialism