אחזור ערך
נמלול
אחזור תיבה
נמלול
אחזור ערכים לועזיים
paraesthesia
אחזור תיבה אנגלית
paraesthesia