אחזור ערך
עגול
אחזור תיבה
עגול
אחזור ערכים לועזיים
disc disk
אחזור תיבה אנגלית
disc disk