אחזור ערך
צריר הכרני
אחזור תיבה
צריר הכרני
אחזור ערכים לועזיים
dissonance cognitive
אחזור תיבה אנגלית
cognitive dissonance